Deze afdeling is in te delen in twee groepen:

– Junioren
– Senioren

De jeugd
De jeugdleden, die bij ons binnen komen hebben vaak net hun Zwemdiploma A gehaald en zijn vaak nog niet toe aan hun volgende diploma. De overstap van een gemeentelijk zwembad en het afzwemmen bij de Reddingsbrigade is vaak een te grote stap voor de kinderen. Met deze kinderen wordt het Kleurenplan gezwommen. Dit zijn een aantal door Het Rooie Paerd zelf opgezette certificaten die alle basisvaardigheden uit het zwemmen en zwemmend redden behandelen. Uw zoon of dochter krijgt bij het eerste certificaat een poster met een zeepaardje en een zakboek blaadje waarop alle vorderingen staan aangegeven. Daardoor wordt uw kind begeleid naar de diploma’s van de Reddingsbrigade Nederland. Daarnaast wordt er natuurlijk ook veel met uw kind gezwommen waardoor zijn of haar uithoudingsvermogen wordt vergroot.
Doelstellingen:
a. Het op peil houden en verbeteren van verkregen vaardigheden,
b. Het aanleren van voldoende basisvaardigheden om door te stromen naar de Reddingsbrigade,
c. Het bieden van een sportieve en plezierige ontspanning.
d. Het oefenen volgens het door ons zelf ontwikkelde kleurenplan.

De volwassenen
Dit onderdeel van onze sportvereniging bestaat senior leden die graag hun conditie op peil willen houden of hun zwemtechnieken willen verbeteren.
Deze groep is in grofweg twee groepen onder te verdelen: de eerste groep ziet het zwemmen als een recreatieve ontspanning. De tweede groep zwemt toch liever wat fanatieker en is dan ook meer op hun conditie gericht bezig met de zwemsport.
Doelstellingen:
a. Het op peil houden en verbeteren van de algemene lichamelijke conditie,
b. Het aanleren van nieuwe vaardigheden,
c. De mogelijkheid sociale contacten te krijgen of te onderhouden,
d. Kortom op alle mogelijke manieren “ontspanning door inspanning”.
e. Ook het behalen van een diploma of vaardigheid op oudere leeftijd behoort tot de mogelijkheden.

Terug naar de afdelingpagina