Aanmelden leden

Wilt u zelf of uw kind lid worden van één van onze afdelingen, stuur dan een e-mail naar secretariaat@rooiepaerd.nl

Contributie

De contributie voor de leden is als volgt:

Sportvereniging excl. duikvereniging

Eenmalige inschrijfkosten € 10,00
Contributie jeugdleden tot 18 jaar € 8,50 per maand
Contributie senioren vanaf 18 jaar € 11,00 per maand

Duikvereniging

Eenmalige inschrijfkosten € 69,00
Contributie € 15,00 per maand
Huur materiaal (duikfles, vest, automaat) € 5,00 per onderdeel per maand.
Medische keuring Duikvereniging:
Medische verklaring: keuring zelf regelen

Afmelden leden

Wilt u het lidmaatschap opzeggen, stuur dan een e-mail naar secretariaat@rooiepaerd.nl

De betalingen stopzetten is afhankelijk van de wijze waarop de contributie wordt voldaan t.w.
– u betaald de contributie d.m.v. een overschrijving; dan dient u zelf de betalingen stop te zetten.
– u heeft de bank gemachtigd om periodiek (eens per maand) de contributie te voldoen; dan dient u zelf uw bank te vragen deze periodieke betaling stop te zetten.
– u heeft onze vereniging gemachtigd maandelijks de contributie te innen dan wordt n.a.v. uw opzegging de inning van de contributie stopgezet door onze penningmeester

U krijgt vervolgens een schrijven van ons secretariaat waarin we de uitschrijving bevestigen, met eventueel een opgave van de resterende contributieschuld.